Muzeum ATOM

Muzeum, které se jako jediné zabývá jadernou atomovou válkou. Muzeum slavnostně otevřelo 17. srpna 2013 a nachází se ve vojenském prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala skupina dobrovolných nadššenců sdružžených v Nadaci ŽŽelezné opony. Muzeum má totižž jedinečné genius-loci.

Zajímavá místa


Zdroje